Reserva visita

931 434 913

Clínica a Sabadell

Narcís Giralt, 15

Dilluns a divendres

De 10h a 20h

Reserva visita
931 434 913

Clínica a Sabadell
Narcís Giralt, 15

Horari
DL-DV 10h a 20h

Cirurgia
Maxil·lofacial

Implantologia

La implantologia es tracta d’una branca de l’odontologia que té com a propòsit encarregar-se de substituir les peces dentals perdudes per diverses raons, a través de l’ús d’implants de dents que es col·loquen dins de l’os mandibular o maxil·lar.

Implantologia​
Cirurgia
Maxil·lofacial

Implantologia

Implantologia​

La implantologia es tracta d’una branca de l’odontologia que té com a propòsit encarregar-se de substituir les peces dentals perdudes per diverses raons, a través de l’ús d’implants de dents que es col·loquen dins de l’os mandibular o maxil·lar.

Aquestes pròtesis, de diferents materials i grandàries, ofereixen l’oportunitat de restablir les funcions fonètiques, masticatòries i estètiques, permetent que el pacient recuperi l’adequada estructura bucal al mateix temps que pugui gaudir d’una òptima salut bucodental.

Els implants dentals consisteixen essencialment, en caragols creats amb titani pur, els quals a causa de la biocompatibilitat obtinguda mitjançant un tractament especial al qual són sotmesos, compten amb la capacitat per a integrar-se correctament amb els components gosi-us adequats.

La col·locació d’aquests implants finalitza en aplicar una corona o funda al costat d’un connector.

D’igual manera, la implantologia compta amb el propòsit d’estudiar aquells nous materials que assegurin una correcta adaptació de l’element substitut en l’organisme.

En què consisteix un implant dental?​

En què consisteix un
implant dental?

Els implants dentals, com esmentem, es tracten de caragols elaborats a partir d’un material biocompatible i sintètic, fabricat amb titani, els quals s’implanten quirúrgicament dins de l’os, amb la finalitat d’actuar com a base per a la pròtesi dental que es col·locarà després per a reposar la dent perduda i el qual se sotmet prèviament a un tractament específic amb el propòsit d’assegurar l’ossi-integració correcta entre l’os i la peça externa.

En la dent reparada a través d’un implant dental es distingeixen tres parts principals, les quals són el caragol o implant en si mateix, el connector i la funda que es col·loca sobre l’implant amb la finalitat que ofereixi una major estètica i funcionalitat.

Aquest tipus d’implants, al contrari de les pròtesis tradicionals, ofereixen una major fixació i en conseqüència, resulten molt més còmodes per als pacients.

Propòsit de la implantologia

El propòsit que posseeix la implantologia no consisteix a fixar implants dentals, sinó més aviat a restaurar la presència de les peces dentals perdudes amb la finalitat de restablir tant la funcionalitat com l’estètica prèviament perduda.

Classes de
implantologia

Consisteix en implants (usualment temporals) on la rehabilitació és col·locada sobre l’implant durant la mateixa sessió on es col·loca la pròtesi. Amb la finalitat de dur a terme aquesta tècnica, resulta essencial que l’implant compti amb estabilitat suficient a l’interior de l’os per a aconseguir donar suport a les mínimes càrregues que estarà rebent durant l’ossi-integració i per a aconseguir que aquesta estabilitat sigui realment apta, sent necessari tenir suficient os romanent.

Aquest tipus d’implants suposen una gran opció davant la regeneració òssia, sempre que el pacient compti amb una mínima altura en la mandíbula i/o en el maxil·lar. Avui dia és considerat com una alternativa realment possible quan es busca rehabilitar àrees edèntules, sobretot, en el cas de les zones postero-inferiors.

Són implants que són col·locats durant la mateixa activitat quirúrgica que suposa l’extracció dental; per part seva, el lapse de temps que ha d’esperar-se abans de col·locar la peça dental definitiva es veurà reduït en un 50% pel fet que no caldrà esperar que l’alvèol dental es tanqui.

No obstant això, és possible que requereixi de la col·locació de biomaterials, de manera que per a realitzar aquest procediment, és necessari dur a terme anteriorment una recerca que permeti assegurar-se de l’estat de l’os que es trobarà al voltant de l’implant.

Classes de implantologia​

Edat per als implants dentals

Edat per als implants dentals

És possible dur a terme l’aplicació d’implants dentals una vegada que s’aconsegueix la maduresa, per la qual cosa es pot implementar en joves que van aconseguir el seu desenvolupament.

S’estima que després dels 17 anys (en el cas de les dones) i 18 anys (en el cas dels homes), les persones són aptes per a sotmetre’s a la col·locació d’implants dentals. Per la seva part i en relació amb les persones adultes, es considera que l’edat no es tracta de cap limitació per a sotmetre’s a aquest tractament.

En línies generals, no hi ha contraindicacions que no recomanin la col·locació d’aquests implants, exceptuant a les persones que pateixen malalties greus, com per exemple, tumors ,algunes infeccions o en pacients sotmesos a radioteràpia.