Reserva visita

931 434 913

Clínica a Sabadell

Narcís Giralt, 15

Dilluns a divendres

De 10h a 20h

Reserva visita
931 434 913

Clínica a Sabadell
Narcís Giralt, 15

Horari
DL-DV 10h a 20h

Tractaments
d'Odontologia

Traumatologia
Facial

La traumatologia facial es dedica a oferir solucions per als danys causats especialment en el rostre, els quals afecten l’os, a través de fractures i en uns certs casos, la pèrdua de peces dentals.

traumatologia
Tractaments
d'Odontologia

Traumatologia facial

traumatologia

La traumatologia facial es dedica a oferir solucions per als danys causats especialment en el rostre, els quals afecten l’os, a través de fractures i en uns certs casos, la pèrdua de peces dentals.

És possible que l’esquelet facial present fractures com a resultat de traumatismes de diferents naturalesa, com a accidents de trànsit, caigudes imprevistes, pràctiques esportives, entre altres; no obstant això, es considera que les fractures més usuals que es presenten en el rostre solen ser les mandibulars, les nasals i aquelles que afecten tant les òrbites com als pòmuls.

En fracturar-se algun dels ossos del rostre, es genera una imperfecció estètica variable, igual que una alteració sobre la funcionalitat de l’os afectat.

La traumatologia facial precisa d’una revisió especialitzada realitzada per un cirurgià maxil·lofacial, amb la finalitat d’impedir no sols el desenvolupament de conseqüències estètiques, sinó també funcionals. A causa de l’enorme quantitat d’estructures que es troben involucrades tant a la gran innervació i irrigació del rostre, com a la possibilitat d’alteracions d’oclusió dentària, les quals podrien suposar greus complicacions (neuràlgies, dolor, problemes per a mastegar i anomalies en les articulacions temporomandibulars), l’anàlisi de les lesions igual que la manera de manejar-lo ha de ser dut a terme per un cirurgià maxilofacial.

Estética Dental

De quina manera es diagnostica
un trauma maxil·lofacial?

El diagnòstic del trauma maxil·lofacial, igual que el seu tractament, ha de ser dut a terme de manera adequada per un especialista competent, amb la finalitat de reduir tant com sigui possible, les conseqüències que podria deixar aquesta patologia.

Després d’avaluar inicialment als pacients i tenint en compte el risc que suposa, al mateix temps que se li dona una gran atenció a la situació cardiocirculatòria i al control de la via aèria, l’especialista durà a terme una anàlisi d’imatge precís per a poder oferir un diagnòstic precís sobre la fractura.

A través d’una TAC amb reconstrucció tridimensional, una ortopantomografia o una ressonància magnètica, és possible arribar al diagnòstic correcte sobre la classe de fractura que es troba presentant el pacient, el nivell de commoció de la mateixa i la seva complexitat, igual que les possibles pràctiques quirúrgiques que es poden abordar al moment d’implementar el tractament.

Quin és el propòsit de la traumatologia facial?

La traumatologia facial té com a propòsit recuperar tant la funcionalitat com l’estètica després d’una lesió, de tal manera que els pacients tinguin l’oportunitat de continuar mastegant adequadament i sense presentar cap tipus de dolor si és que la lesió es presenta en la mandíbula; a més d’aconseguir una apropiada col·locació i alineació dels ossos situats en el nas amb la finalitat de mantenir l’estètica del rostre i impedir possibles imperfeccions.

Pronòstic després del tractament de Traumatologia Facial

En general, els pacients aconsegueixen recuperar-se adequadament en rebre el tractament correcte; no obstant això, existeix la possibilitat que el pacient requereixi de cirurgies posteriors amb la finalitat de millorar no sols l’aspecte funcional, sinó també l’estètic.

Estética Dental
Estética Dental

Tractament de Traumatologia Facial

Aquells pacients que han sofert una significativa deformitat solen requerir de cirurgia, sent aquest un tractament que té com a objectiu el següent:

  • Obrir les vies respiratòries.
  • Mantenir el sagnat sota control.
  • Usar caragols i plaques de titani per a fixar correctament aquells segments ossis que presentin fractura.
  • Evitar la major quantitat de cicatrius que sigui possible.
  • Descartar qualsevol altra possible lesió.
  • Oferir tractament per a la fractura.

Cal esmentar que el tractament ha de ser immediat, sempre que el pacient es trobi estable i no present lesions potencialment mortals i/o fractures en la zona del coll.