Reserva visita

931 434 913

Clínica a Sabadell

Narcís Giralt, 15

Dilluns a divendres

De 10h a 20h

Reserva visita
931 434 913

Clínica a Sabadell
Narcís Giralt, 15

Horari
DL-DV 10h a 20h

Tractaments
d'Odontologia

Endodòncia

L’endodòncia, també coneguda com a “tractament de conductes”, es tracta d’un tractament conservador a través del qual s’extreu totalment o parcialment la polpa danyada de les peces dentals, per a després segellar el conducte pulpar.

La polpa dental consisteix en un petit teixit tou on es troben tant els nervis com els vasos sanguinis; està situada en la zona més profunda de cada dent i entra en contacte amb l’os maxil·lar.

Endodòncia​
Tractaments
d'Odontologia

Endodòncia

Endodòncia​

L’endodòncia, també coneguda com a “tractament de conductes”, es tracta d’un tractament conservador a través del qual s’extreu totalment o parcialment la polpa danyada de les peces dentals, per a després segellar el conducte pulpar.

La polpa dental consisteix en un petit teixit tou on es troben tant els nervis com els vasos sanguinis; està situada en la zona més profunda de cada dent i entra en contacte amb l’os maxil·lar.

Què és l'endodòncia?​

Què és l'endodòncia?

Una endodòncia consisteix en un tractament normalment conegut com “matar el nervi”, el qual es tracta bàsicament de netejar el teixit pulpar dental que es troba danyat per a emplenar-lo una altra vegada amb un material biocompatible i segellar-lo després.

Es caracteritza per ser un dels procediments més emprats dins de l’Odontologia, ja que el seu objectiu principal és el de salvar aquelles dents considerades com a peces dentals danyades o mortes.

Si bé existeixen diversos factors que podrien causar el problema, en la major part dels casos aquest problema es produeix a conseqüència de la presència de càries profundes que han aconseguit deteriorar la polpa dental, la qual es troba en la zona més profunda de la dent. Encara que en nombrosos casos és possible tractar les càries a través de l’empastament dental o obturació, també existeixen algunes altres on el mal que han causat en la dent resulta ser tan gran que ocasiona la necessitat de sotmetre’s a una endodòncia.

Després de practicar-se aquest tractament, la peça dental es reconstrueix amb la finalitat que posseeixi una aparença més natural, al mateix temps que aconsegueixi recobrar la seva funcionalitat, prevenint possibles molèsties a futur.

Quines són les classes d'endodòncia que existeixen?

Quines són les classes d'endodòncia que existeixen?

D’acord amb el tipus de peça dental que presenti la lesió, és possible distingir tres diferents classes d’endodòncia; no obstant això i a pesar que s’usa el mateix procediment en cada cas, sol ser més fàcil i ràpid realitzar una endodòncia a una dent d’un sol conducte, que algun que presenti tres conductes:

Unirradicular: La peça dental danyada presenta un sol conducte pulpar i una única arrel.

Birradicular: La dent danyada presenta dos conductes pulpars i dues arrels.

Polirradicular: La peça dental compta amb més de dos conductes pulpars i més de dues arrels.

De quina manera es realitza l'endodòncia?

Per a començar, resulta necessari esmentar que és possible realitzar l’endodòncia tant en una com en diverses sessions, la qual cosa sol definir l’odontòleg segons diversos factors, dins dels quals es troben la complexitat del cas i la situació clínica de cada persona.

En qualsevol cas, els passos que componen aquest procediment són els següents:

De quina manera es realitza l'endodòncia?​

Per a evitar el dolor que podria causar l’endodòncia, és necessari començar col·locant-li anestèsia local al pacient; després es fa una petita incisió sobre la dent per a poder accedir a la cambra pulpar.

Després d’accedir a aquesta cambra, s’ha de procedir a desinfectar l’àrea. Per a aconseguir-ho es realitza un procediment rotatori que es duu a terme a través d’un motor i un sistema compost per llimes de rotació que permeten extreure el teixit afectat, per a després netejar la zona que quedo lliure dins del conducte radicular.

Quan l’àrea es trobi desinfectada, es passa a modelar tots els conductes per a donar-los una forma cònica que faciliti l’emplenat que es realitzada després amb material d’obturació. La tècnica usada al moment de dur a terme aquesta obturació consisteix en el gutapercha calent, que fa referència a l’ús d’una classe de goma que s’obté del cautxú.

Una vegada que s’insereixi completament el material d’obturació en tots els conductes, s’ha de continuar emplenant cada conducte fins a aconseguir la càmera pulpar per a després segellar bé el conducte, la qual cosa evitarà que qualsevol fluid arribi a les àrees no obturadas.

En cas de ser necessari acudir a més d’una sessió per a acabar l’endodòncia, la dent serà emplenada amb material provisional. En acabar el tractament, es passa a restaurar la peça dental amb la finalitat que recobri el seu aspecte natural.