Reserva visita

931 434 913

Clínica a Sabadell

Narcís Giralt, 15

Dilluns a divendres

De 10h a 20h

Reserva visita
931 434 913

Clínica a Sabadell
Narcís Giralt, 15

Horari
DL-DV 10h a 20h

Tractaments
d'Odontologia

Pròtesi
dentals

En l’actualitat és possible trobar diferents classes de pròtesis dentals, dins de les quals es troben les esmentades a continuació:

Pròtesi dentals​
Tractaments
d'Odontologia

Pròtesi
dentals

Pròtesi dentals​

En l’actualitat és possible trobar diferents classes de pròtesis dentals, dins de les quals es troben les esmentades a continuació:

Tipus de
pròtesis dentals

La persona que la utilitza té l’oportunitat de retirar-la-hi amb el propòsit de netejar-la; és un tipus de pròtesi que es recolza tant en les genives com en la mucosa i compta amb alguns ganxos retenidors que s’emmotllen a diverses dents.

A més, cal esmentar que gràcies als avanços no sols tecnològics, sinó també quant a materials, a mesura que passa el temps aquesta classe de pròtesi dental sol ser menys utilitzada i en la majoria dels casos són reemplaçades per implants dentals, els quals solen ser fixos, més còmodes i comptar amb una major estètica.

Es tracta d’una pròtesi dental completa que es recolza únicament en el paladar i les mucoses, la qual aquesta principalment indicada per a aquelles persones que no tenen peces dentals.

De la mateixa manera que les pròtesis parcials, les completes solen ser igualment poc utilitzades, a excepció d’una petita quantitat de casos en els quals no és possible col·locar implants i l’única alternativa és optar per aquestes pròtesis perquè la persona tingui l’oportunitat de tenir una vida normal.

No obstant això, s’ha de destacar que el problema d’aquesta mena de pròtesi es troba en la inestabilitat de les mateixes al moment de parlar i/o menjar, raó per la qual moltes persones acaben recorrent a fixar-les a través de “coles” especialment creades per a aquestes ocasions.

En aquest cas, solen rebaixar-se les peces dentals amb la finalitat d’aconseguir col·locar tant corones com dents falses que es peguen a les peces naturals.

Es tracta d’una alternativa bastant interessant per a aquests casos on la dent es troba danyat a causa de la presència de càries i/o per un traumatisme. El prostodoncista s’encarrega de preparar la peça dental amb la finalitat que la mateixa sigui capaç d’admetre una funda que li permeti recobrar la seva funcionalitat, no sols a nivell estètic, sinó també en mastegar.

És convenient esmentar que hi ha una immensa varietat de materials que ofereixen una gran quantitat d’alternatives al moment de solucionar el problema amb aquesta mena de pròtesi.

Sol ser usada no sols en els casos de maxil·lars enters que es van quedar sense peces dentals, també quan cal reemplaçar un o diverses dents.

Aquestes dents són els que es col·loquen en els implants, els com seran prèviament col·locats pel cirurgià. Per a això, el prostodoncista ha de fer diferents proves bucals amb la finalitat de cerciorar-se que la forma i el color, a part d’altres aspectes, realment són els adequats.

Tal com ocorre amb les pròtesis sobre les dents, en aquest cas les corones ofereixen igualment una gran varietat d’opcions per a ser rehabilitades.

Consisteixen en pròtesis dentals completes les quals a més d’ajustar-se a una barra, també es poden subjectar en dos o tres implants.

Aquestes pròtesis normalment són utilitzades sempre que el cirurgià es veu obligat a col·locar un petit nombre d’implants en aquelles persones que no compten amb peces dentals, generalment a causa de l’escassetat d’os.

És possible rehabilitar una boca edèntula o sense peces dentals, col·locant quatre implants en la part superior o implantant dues en la part inferior, per a després col·locar una pròtesi que aconsegueixi abastar la boca completament.

Aquesta classe de pròtesi es caracteritzen per anar fixes sobre aquests implants a pesar que la persona té la possibilitat de llevar-la-hi amb la finalitat de mantenir una adequada higiene. Gràcies a que la pròtesi està col·locada sobre aquests implants, les mateixes no presenten cap classe de moviment en estar a l’interior de la boca.

Tipus de pròtesis dentals​
Tipus de pròtesis dentals​