Cirurgia de cap i coll

El cirurgià maxil.lofacial és un cirurgià de cap i coll.

La cirurgia de cap i coll comprèn la cirurgia de patologies benignes i malignes.

En quant a les patologies benignes, inclou el tractament (quirúrgic o no quirúrgic) de malformacions vasculars, la cirurgia dels quists de desenvolupament (branquiogènics i tiroglosos), el tractament de la patologia de les glàndules salivals (sigui amb cirurgia o amb endoscòpia), i el tractament de la patologia tumoral benigna. La cirurgia d’aquestes patologies serà conservadora.

En quant a la cirurgia de la patologies malignes la més freqüent és la del càncer de la cavitat oral i d’orofaringe, però també la del càncer d’altres estructures de la regió, com són els maxil.lars o les glàndules salivals. El tractament quirúrgic serà radical i tractarà el tumor primari i la possible extensió ganglionar cervical.

En el cas dels tumors malignes el tractament serà multidisciplinari, junt als oncòlegs i radioterapeutes