Cirurgia ortognàtica

La cirurgia ortognàtica és la cirurgia necessària per a reposicionar els maxil·lars amb la finalitat d’aconseguir una oclusió dental correcta i una millora estètica.

Està indicada en els casos en què maxil·lar i/o mandíbula presenten una alteració en el seu tamany o posició, produint diferents tipus de maloclusions dentals, les quals comprometen la funció (la masticació i la fonació) i l’estètica.

En relació a aquesta alteració de tamany i/o posició de maxil.lar i mandíbula, podem trobar cares llargues o cares excessivament curtes, podem trobar perfils còncaus o perfils convexos, o podem trobar cares asimètriques. Aquestes alteracions van acompanyades de maloclusions dentals.

Per a la correcció d’aquestes deformitats maxil·lofacials, cal que la cirurgia ortognàtica vagi associada a un tractament ortodòntic específic.

Són casos de “maloclusions” on l’ortodòncia sola no podria aconseguir una oclusió correcta. El problema no és exclusivament de les dents sinó de les bases òssies. L’ortodontista alinearà les dents, una arcada independent de l’altra, i serà després el cirurgià maxil.lofacial qui, mitjançant osteotomies dels maxil·lars, les farà ocluïr correctament. L’ortodontista podrà acabar el tractament.