Oncologia

El cirurgià maxil.lofacial participa junt a altres especialistes en el tractament de la patologia neoplàsica de cap i coll (càncer de cap i coll).

És un territori molt complexe amb molts teixits diferents que en poden ser l’origen.

Davant la sospita d’una patologia tumoral caldrà fer-ne l’estudi diagnòstic.

Caldrà arribar a un diagnòstic histològic mitjançant biòpsia o PAAF (punció-aspiració amb agulla fina) en funció del tumor.

I caldrà fer l’estudi d’extensió mitjançant proves d’imatge (TC, RN, PET/TC) per determinar l’extensió local, regional i a distància, que en permetrà l’estadiatge.

El tractament del càncer de cap i coll és multidisciplinari. Hi intervenen el cirurgià, el radioterapeuta i l’oncòleg clínic (quimioteràpia). El protocol de tractament variarà segons el tipus, localització i estadiatge del tumor.

En quant al tractament quirúrgic, la cirurgia del tumor primari consistirà en l’exèresi de la lesió, que serà molt diferent segons les estructures afectades.

Pot ser necessari associar aquesta cirurgia a un buidament ganglionar cervical unilateral o bilateral, segons el tipus de tumor i estadiatge.

En molts casos requerirà la reconstrucció quirúrgica en el mateix temps operatori, per a conservar al màxim funció i estètica.